Geschiedenis

Op 30 december 2022 namen 87 landen in de Verenigde Naties een resolutie aan om het Internationale Gerechtshof (ICJ) in Den Haag te vragen een advies uit te brengen waarin de ‘Israëlische bezetting en discriminatie van de niet-Joden in Israël’ zal worden bestraft. veroordeeld. Dit verzoek is zeer betekenisvol en het laat ons zien hoe ver we in de eindtijd zijn gekomen. 

Dit verzoek had alles te maken met de vraag wie de wettelijke bevoegdheid heeft om te regeren over Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem (dat de Oude Stad met de Tempelberg omvat). Veel landen willen Jeruzalem verdelen en willen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van een Palestijnse staat wordt.
Het ICJ accepteerde dit verzoek en de naties werden uitgenodigd om hun respectievelijke visies uiterlijk op 25 juli 2023 in te dienen.

Verder onderzoek en uitwisseling:

Begin 2023 hoorde ik veel verschillende meningen over wat er in Den Haag ging gebeuren. Hierdoor heb ik besloten contact op te nemen met de Ambassade van Israël en te vragen wat de procedures (van het ICJ) zijn en wat ik kan verwachten.

Op 16 juni 2023 had ik een afspraak bij de Ambassade van Israël en vroeg hen naar de bovengenoemde situatie. Tijdens de afspraak op het kantoor van de ambassadeur werden de procedures duidelijk uitgelegd.

Tot 25 juli (2023) kunnen de landen hun visie op dit onderwerp insturen. In oktober zal het ICJ een eerste formele reactie geven, waarin zij onder meer zullen communiceren welke landen een visie hebben ingezonden.

In november (2023) volgt de reeds geplande verkiezing van de nieuwe rechters die in januari 2024 zullen worden geïnstalleerd. De verwachting is dat de zaak daarna verder wordt afgehandeld.

In mijn verdere onderzoek met juridische experts: ik vroeg hen wat de gevolgen zullen zijn – omdat het advies van het Internationaal Gerechtshof niet bindend zal zijn – kreeg ik het antwoord dat zij verwachten dat het advies negatief zal zijn voor Israël. Dit advies gaat naar de VN in New York. Daar zullen de naties stemmen en de verwachting is dat de naties zullen handelen in lijn met het advies, en dan zal het advies bindend zijn en dit kan grote problemen voor Israël veroorzaken.

Deze zaak is uiterst belangrijk en problematisch voor Israël.

Toen ik alles wat ik hoorde tot me door liet dringen, begon ik hierover te bidden. Wat zou ik hierin kunnen betekenen?

Dit is een zaak van wereldniveau en wie ben ik, dat ik iets kan betekenen in deze kwestie, wat bijbels zo belangrijk is.

In de dagen erna, tijdens mijn gebedstijd op het strand, bleef ik het woord ontvangen PROCES.

Een proces in Den Haag, een ander proces dan het proces dat plaatsvindt bij het Internationaal Gerechtshof, in het Vredespaleis, waarvan de echte naam 'Tempel van de Vrede' is. Ik vroeg om een bevestiging in de Schrift. Op dat moment las ik in de Kleine Profeten en was bij Joël 3,1-2 aangekomen: 'Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer ik de gevangenen van Juda en Jeruzalem terugbreng, zal ik ook alle naties verzamelen, en breng ze naar het dal van Josafat; en Ik zal daar met hen het oordeel ingaan vanwege Mijn volk, Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de natiën hebben verspreid; ze hebben ook Mijn land verdeeld'.
Dit trof mij en ik ervaarde het als een bevestiging. Hierna bleef ik bidden voor het proces.

Ik kreeg een indruk van een parallel proces in Den Haag met vertegenwoordigers van de naties over de hele wereld: spirituele leiders, politici en advocaten.
Individuen die beseffen dat de vraag die aan het Internationaal Gerechtshof is gesteld zeer ernstig is en die beseffen wat de gevolgen zullen zijn als wordt besloten dat 1. Jeruzalem verdeeld moet worden, 2. de Tempelberg onder het gezag moet worden geplaatst van de Palestijnse Autoriteit, 3. De regering van Israël over het kernland van Israël, Judea en Samaria, is illegaal en deze gebieden zijn bezet. Er bestaat het grote gevaar van de oprichting van een Palestijnse staat.
Gelovigen die de ernst van het Woord van God kennen, en die beseffen dat God de naties zal oordelen die het land Israël en Jeruzalem zullen verdelen.
Mensen die zullen opstaan en namens hun natie zullen verklaren: Jeruzalem is de hoofdstad van God, uit deze stad zal de Thora (wet) uitgaan en niet uit Den Haag, en Judea en Samaria zijn het hartland van Israël.

Ik zag als het ware een ‘hemelse beproeving’ voor mij liggen.

Op dezelfde manier waarop we in Joël 3 lezen dat God een proces zal opzetten, zal deze heilige bijeenkomst in Den Haag een profetisch beeld zijn van wat God zelf in de toekomst zal opzetten.

Als gelovigen kunnen we niet zwijgen, maar we zijn geroepen om deel te nemen aan de geestelijke strijd voor het Koninkrijk van God.

'Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze eeuw, tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.' (Efeziërs 6:12)

Ik heb deze visie onder de aandacht van verschillende leiders gebracht en allen reageerden en bevestigden dat dit van God komt. De God van Abraham, Isaak en Jacob.

nl_NLNederlands